Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dražba bytov

Dražobné informácie

V podstránke "Pripravujeme" si vždy nájdete aktuálne informácie o dražbách bytov, ktoré sú  v štádiu prípravy a spracovávania podkladov, potrebných pre vykonanie dražby. Prípravná fáza trvá necelé tri mesiace, počas ktorej môže dlžník stále uhradiť dlžobu a náklady spojené s prípravou dražby. V takomto prípade dražobná spoločnosť okamžite ustúpi od vykonania dražby.

V podstránke "Aktuálne dražby" nájdu záujemcovia o byty Oznámenia o dražbe konkrétnych bytov s ich popisom, so sumou za ktorú sa byt bude dražiť, s výškou finančnej zábezpeky, s termínom a miestom konania dražby. Dlžník má stále možnosť pozastaviť výkon dražby úhradou dlžnej sumy a nákladov dražobnej spoločnosti, max. však deň pred vykonaním dražby. 

Valné zhromaždenie MsBP Handlová s.r.o. na svojom zasadnutí dňa 17.4.2012 prijalo uznesenie o vymáhaní pohľadávok. Poverilo vedenie podniku, aby oslovilo spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vymáhaním pohľadávok. Bolo oslovených niekoľko spoločností, mandátne zmluvy MsBP Handlová s.r.o. podpísal s dvoma:

- Prvá inkasná spol. s r.o. Banská Bystrica
- Iuridis a.s. Veľký Krtíš

Tieto dve spoločnosti majú od MsBP Handlová s.r.o. mandát na vymáhanie pohľadávok, ktoré majú občania voči Mestskému bytovému podniku Handlová s.r.o. so sídlom na ul. Pekárska 16 v Handlovej.


 
ÚvodÚvodná stránka