Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Viete bývať v zateplenom dome?Vytlačiť
 

Zateplenie bytového domu prináša jeho obyvateľom nespočetné množstvo výhod od šetrenia nákladov na vykurovanie, cez ochranu obvodového plášťa budovy a predĺženia jeho životnosti až po zlepšenie statických vlastností domu. Vedia však majitelia bytov, ako sa správať v zateplenom dome tak, aby ich investícia prinášala naozaj samé pozitíva?

Nepríjemné problémy s vlhkosťou
Mnohí z obyvateľov sa v novo zateplenom dome spočiatku sťažujú na nepríjemnú vlhkosť v bytoch. S týmto navýšením vlhkosti je potrebné v počiatočnom období počítať a častejšie vetrať. Vlhkosť časom odznie. Je dôsledkom všetkých činností na dome vrátane stavebných úprav, pri ktorých sa pracuje s vodou. V nadväznosti na výmenu okien sa odporúča obstaranie funkčného vlhkomeru. Z praxe je známe, že v snahe o úsporu tepla sa v bytoch obmedzuje vetranie. V domoch, kde bola uskutočnená výmena okien, sa tento fakt prejavuje zvyšovaním vnútornej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pokiaľ predtým bola zabezpečená výmena vzduchu v miestnosti i pri zatvorených oknách, po osadení nových okien je výmena pri mikroventilácii až 10 krát nižšia. Zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu nad 70 % vedie nielen zákonite k tvorbe plesní, ale i k stratám v nákladoch na vykurovanie a ku komplikáciám vo funkcií zatepľovacieho systému. Zvyšovaním vlhkosti vzduchu v miestnosti dochádza k zvýšeniu teploty rosného bodu.To znamená, že vzdušná vlhkosť bude kondenzovať, t.j. meniť sa na vodu pri vyššej teplote. Kondenzácia na vnútornom povrchu obvodových múrov a následné plesne sú len prirodzeným dôsledkom. Ďalším problémom vyššej hladiny vlhkosti je zvýšenie parciálneho tlaku vodnej pary. Vyšší tlak vedie k vyššiemu prieniku vodnej pary do obvodových konštrukcií, do spár a pórov. Konštrukcia sa tak stáva vodivejšou a tým dochádza k významným stratám v nákladoch na vykurovanie. Expanzia vodnej pary vplyvom zvýšenia jej parciálneho tlaku v miestnosti môže mať i negatívny vplyv na životnosť ETICS. Zvýšená koncentrácia pár môže ETICS poškodzovať v izolante alebo vo vonkajších povrchových vrstvách. Zvlášť nepriaznivý je tento efekt pri izolantoch na báze minerálnej vlny.

Čo s vlhkosťou?
Treba si uvedomiť, že aj obyvatelia domu svojou činnosťou produkujú významné množstvo vlhkosti. Je to najmä dýchaním, varením, umývaním a kúpaním, sušením bielizne a podobne. Aj izbové rastliny produkujú vlhkosť. Podľa odhadov štvorčlenná rodina je schopná za deň vyprodukovať až 16 kg vodnej pary. Ako sa teda zbaviť vlhkosti? Existujú dva základné spôsoby a to prirodzeným alebo núteným odvetraním. V kuchyniach môže vlhkosť odsávať funkčný digestor. V ostatných miestnostiach je vhodné zvoliť intenzívne vetranie: otvoriť okno na 3-5 min. V dobre zateplenom dome sa pri tomto vetraní osvedčila ďalšia z výhod zateplenia: po ukončení vetrania a zavretí okna sa teplota veľmi rýchlo dostane na pôvodnú úroveň. Prejaví sa tu účinok akumulácie tepla obvodového muriva, ktoré po zateplení má v celom priereze plusovú teplotu. Ochladený vzduch v miestnosti teda zohrieva nielen zdroj tepla v miestnosti, ale aj naakumulovaná stena. Absolútne nevhodné je využívanie tzv. „ventilačky", ktorá je súčasťou väčšiny nových okien. Stále pootvorené okno síce môže zabezpečiť istú výmenu vzduchu v miestnosti, ale často pritom dochádza k zbytočnému úniku tepla a navyše aj k ochladzovaniu konštrukcií v bezprostrednej blízkosti okna a kondenzácii vzdušnej vlhkosti v týchto miestach. Zabezpečovanie výmeny vzduchu je týmto spôsobom celkom nedostatočné a jedná sa o zbytočný únik tepla. Zateplovací systém potrebuje údržbu Každý zateplovací systém, podobne ako všetky produkty ľudskej činnosti, ktoré sú určené na  dlhodobé používanie potrebujú pravidelný servis a starostlivosť. Najlepšie je vykonávať pravidelné prehliadky zatepľovacieho systému čím sa včas odhalia prípadné nedostatky a zabráni sa ich rozšíreniu na celú plochu fasády.

Zdroj: Správca bytových domov č. 5/2013


 
 

Činnosti zabezpečované Mestským bytovým podnikom Handlová s.r.o.

Náš podnik prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje nasledovné činnosti:

 •     správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 •     maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     montáž a údržba elektrických zariadení, osadzovanie a údržba verejného osvetlenia
 •     odborné skúšky, odborné prehliadky a opravy elektrických zariadení vrátane výťahov
 •     montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
 •     sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 •     sprostredkovanie opráv, údržby a služieb spojených s bývaním
 •     prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní (elektrocentrála veľká, malá)
 •     prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
 •     reklamná a propagačná činnosť
 •     zemné, výkopové a búracie práce pre stavbu a príprava staveniska
 •     maliarske a natieračské práce
 •     osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidla taxislužby
 •     murárstvo
 •     podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov
 •     zváračské práce
 •     klampiarstvo
 •     zámočníctvo
 •     vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 •     montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 •     vedenie účtovníctva
 •     uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •     prenájom nehnuteľností
 •     opilovanie stromov
 •     práce s vysokozdvižnou plošinou
 •     čistenie žúmp fekálnym vozidlom
 •     čistenie kanalizačných prípojok vlastným zariadením
 •     vykonávanie drážkovania pre ukladanie vodičov elektrorozvodov do muriva a betónu pomocou drážkovacej frézy

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky pre ľubovoľného zákazníka na základe objednávky.


 
ÚvodÚvodná stránka