Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Zabezpečíme Vám hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody (TV) vlastnými zaškolenými pracovníkmi!Vytlačiť
 

Vážený vlastník bytu a nebytového priestoru v dome.

Pripravili sme pre Vás tento informačný leták, v ktorom všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo vašom dome chceme oboznámiť a zároveň upozorniť na Zákon č. 476/2008 Z.z. ktorý ustanovuje povinnosti pri používaní energie a požiadavky na efektívnosť pri používaní energie. Tento zákon Vám určuje povinnosť zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody. Hydraulické vyregulovanie a s ňou spojená aj termostatizácia cirkulačných rozvodov TV je ďalší krok k efektivite úspor.

Čo je to hydraulické vyregulovanie?
Voda podlieha v potrubiach chladnutiu a to tým viac, čím je potrubie dlhšie. To znamená, že pre udržanie rovnakých teplôt v stúpacích potrubiach sú postačujúce nízke cirkulačné prietoky v blískosti zdroja TV. Ale na koncových častiach musia byt cirkulačné prietoky vysoké. Teplota cirkulačného potrubia sa môže použiť ako indikátor vyváženosti cirkulačnej sústavy. Ak je teplota v zbernom cirkulačnom potrubí vyššia ako teplota na vrcholoch koncových stúpacích potrubí, je to príčinou strát, nadmerný a neproduktívny prietok - teda nevyváženosť v niektorej časti sústavy. Hydraulickým vyregulovaním cirkulácie teplej vody sa rozumie stanovenie cirkulačných prietokov v jednotlivých objektoch, sekciách a vetvách. Výsledkom je dosiahnutie požadovanej kvality a množstva teplej vody v každom odberom mieste. Úlohou správnej cirkulácie je udržiavať v celej rozvodnej sústave teplotu tak, aby na vrcholoch všetkých stúpacích potrubí od začiatku po koniec rozvodnej sústavy bola dodržaná rovnaká teplota TV.

Citácia zákona:
§6, ods.b) vlastník budovy s centrálnou prípravou teplej vody je povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody. §7. Požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody v budovách. Tepelné izolácie tvoria neoddeliteľnú súčasť distribučných systémov rozvodov. Straty na týchto rozvodoch sa veľkou mierou podieľajú na celkovej energetickej bilancií budovy.

Dôležité upozornenie: Hydraulické vyregulovanie stúpacích rozvodov je nutné realizovať na základe projektovej dokumentácie odborne spôsobilou osobou.


 
 

Činnosti zabezpečované Mestským bytovým podnikom Handlová s.r.o.

Náš podnik prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje nasledovné činnosti:

 •     správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 •     maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     montáž a údržba elektrických zariadení, osadzovanie a údržba verejného osvetlenia
 •     odborné skúšky, odborné prehliadky a opravy elektrických zariadení vrátane výťahov
 •     montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
 •     sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 •     sprostredkovanie opráv, údržby a služieb spojených s bývaním
 •     prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní (elektrocentrála veľká, malá)
 •     prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
 •     reklamná a propagačná činnosť
 •     zemné, výkopové a búracie práce pre stavbu a príprava staveniska
 •     maliarske a natieračské práce
 •     osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidla taxislužby
 •     murárstvo
 •     podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov
 •     zváračské práce
 •     klampiarstvo
 •     zámočníctvo
 •     vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 •     montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 •     vedenie účtovníctva
 •     uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •     prenájom nehnuteľností
 •     opilovanie stromov
 •     práce s vysokozdvižnou plošinou
 •     čistenie žúmp fekálnym vozidlom
 •     čistenie kanalizačných prípojok vlastným zariadením
 •     vykonávanie drážkovania pre ukladanie vodičov elektrorozvodov do muriva a betónu pomocou drážkovacej frézy

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky pre ľubovoľného zákazníka na základe objednávky.


 
ÚvodÚvodná stránka