Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Výška poplatku za správu bytovVytlačiť
 

Mestský bytový podnik Handlová s. r. o., oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že v zmysle zmluvy o výkone správy a zverejnenia miery inflácie za rok 2017 Štatistickým úradom SR zvyšuje poplatok za správu bytov o 1,3 % s platnosťou od 1.4.2018 /platby v mesiaci marec 2018/ nasledovne:

Kategória                 Výška poplatku za správu:

Byty I. kategórie         - 3,56 €/mesačne (pôvodne 3,51 €)
Byty II. kategórie        - 2,76 €/mesačne (pôvodne 2,72 €)
Byty Banská kolónia  - 0,79 €/mesačne (pôvodne 0,78 €)


Zároveň Vám oznamujeme, že poplatok za správu bytov bude upravovaný každoročne o mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR ( http://www.statistics.sk).


 
 

Činnosti zabezpečované Mestským bytovým podnikom Handlová s.r.o.

Náš podnik prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje nasledovné činnosti:

 •     správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 •     maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     montáž a údržba elektrických zariadení, osadzovanie a údržba verejného osvetlenia
 •     odborné skúšky, odborné prehliadky a opravy elektrických zariadení vrátane výťahov
 •     montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
 •     sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 •     sprostredkovanie opráv, údržby a služieb spojených s bývaním
 •     prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní (elektrocentrála veľká, malá)
 •     prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
 •     reklamná a propagačná činnosť
 •     zemné, výkopové a búracie práce pre stavbu a príprava staveniska
 •     maliarske a natieračské práce
 •     osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidla taxislužby
 •     murárstvo
 •     podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov
 •     zváračské práce
 •     klampiarstvo
 •     zámočníctvo
 •     vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 •     montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 •     vedenie účtovníctva
 •     uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •     prenájom nehnuteľností
 •     opilovanie stromov
 •     práce s vysokozdvižnou plošinou
 •     čistenie žúmp fekálnym vozidlom
 •     čistenie kanalizačných prípojok vlastným zariadením
 •     vykonávanie drážkovania pre ukladanie vodičov elektrorozvodov do muriva a betónu pomocou drážkovacej frézy

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky pre ľubovoľného zákazníka na základe objednávky.


 
ÚvodÚvodná stránka