Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Vymáhanie pohľadávokVytlačiť
 

Oznámenie pre nájomníkov neplatiacich si svoje záväzky za nájom bytových domov

Mesto Handlová v posledných niekoľkých rokoch zodpovedne a vážne pristúpilo k riešeniu problematiky nedostatku bytov a to výstavbou nových bytoviek. Vyšlo tak v ústrety mnohým občanom, ktorí sa dožadovali bývania v nájomných bytoch mesta. Byty boli pridelené, ľudia sa nasťahovali a začali tak užívať mestský majetok, „zabudli“ však na platby za nájomné a služby spojené s bývaním.

MsBP Handlová s.r.o. neustále posiela upomienky, spisuje dohody, ktoré nájomcovia následne porušujú. Neplatičov je čím ďalej viac. Bohužiaľ musíme konštatovať, že sa stalo „módou“, že aj napriek tomu, že nájomcovia disponujú finančnými prostriedkami na úhradu, nájom nie sú ochotní zaplatiť.

Valné zhromaždenie MsBP Handlová s.r.o. na svojom zasadnutí dňa 17.4.2012 prijalo aj uznesenie o vymáhaní pohľadávok. Poverilo vedenie podniku, aby oslovilo spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vymáhaním pohľadávok. Bolo oslovených niekoľko spoločností, mandátne zmluvy MsBP Handlová s.r.o. podpísal s dvoma:

Prvá inkasná spol. s r.o. Banská Bystrica
Iuridis a.s. Veľký Krtíš
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o., preto oznamuje tým nájomníkom bytov, ktorí si neplnia svoje povinnosti, že ich v najbližšom období môže jedna zo spoločností osloviť z dôvodu vymáhania pohľadávky, ktorú majú voči MsBP Handlová s.r.o.

Ing. Rudolf Vlk
konateľ MsBP Handlová s.r.o.


 
 

Činnosti zabezpečované Mestským bytovým podnikom Handlová s.r.o.

Náš podnik prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje nasledovné činnosti:

 •     správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 •     maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     montáž a údržba elektrických zariadení, osadzovanie a údržba verejného osvetlenia
 •     odborné skúšky, odborné prehliadky a opravy elektrických zariadení vrátane výťahov
 •     montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
 •     sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 •     sprostredkovanie opráv, údržby a služieb spojených s bývaním
 •     prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní (elektrocentrála veľká, malá)
 •     prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
 •     reklamná a propagačná činnosť
 •     zemné, výkopové a búracie práce pre stavbu a príprava staveniska
 •     maliarske a natieračské práce
 •     osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidla taxislužby
 •     murárstvo
 •     podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov
 •     zváračské práce
 •     klampiarstvo
 •     zámočníctvo
 •     vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 •     montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 •     vedenie účtovníctva
 •     uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •     prenájom nehnuteľností
 •     opilovanie stromov
 •     práce s vysokozdvižnou plošinou
 •     čistenie žúmp fekálnym vozidlom
 •     čistenie kanalizačných prípojok vlastným zariadením
 •     vykonávanie drážkovania pre ukladanie vodičov elektrorozvodov do muriva a betónu pomocou drážkovacej frézy

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky pre ľubovoľného zákazníka na základe objednávky.


 
ÚvodÚvodná stránka