Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Verejné osvetlenieVytlačiť
 

Keď je pod lampou tma, dajte nám vedieť na správne miesto!

Obyvatelia komunikujú často na sociálnych sieťach, sú rozhorčení. Informácia o poruche na verejnom osvetlení putuje  po sieti s otázkou „Prečo nesvietia lampy verejného osvetlenia?“,  a predlžuje sa tak lehota na ich opravenie.  

Verejné osvetlenie nesvieti vtedy, ak nevie o poruche jeho správca. Verejné osvetlenie (VO) v Handlovej má viac ako 2000 svetelných bodov a je v správe Mestského bytového podniku Handlová s.r.o. (MsBP Handlová s.r.o.). Podľa konateľa spoločnosti Rudolfa Vlka sa v poslednom období začali hromadiť poruchy VO v rôznych lokalitách nášho mesta, ktoré zaznamenali najmä po nepriaznivom počasí.

Konateľ spoločnosti uisťuje: „Zamestnanci  po nahlásení takejto poruchy reagujú a snažia sa závadu okamžite odstrániť. Ak sa jedná o jednoduché zapnutie ističa, tak je problém vyriešený v priebehu pár minút. Horšie to však je, ak dôjde následkom vyskratovania celého okruhu VO k mechanickému poškodeniu. Takáto porucha sa často lokalizuje len veľmi ťažko a hlavne, nie tak rýchlo ako by sme si predstavovali. Bohužiaľ, niekedy sa k nám informácia o poruche VO dostane pomerne neskoro, čo v konečnom dôsledku len predlžuje odstránenie poruchy“, uviedol na konto diskusií na sociálnych sieťach.

                   

                                           „Stačí poruchu nahlásiť na telefónne číslo 0905 723 278

a zamestnanci Mestského bytového podniku Handlová s.r.o. (MsBP Handlová s.r.o.)

urobia nápravu.“

 

Situácia sa skomplikovala v nedávnej minulosti, keď MsBP Handlová s.r.o. riešil hneď niekoľko väčších porúch  v jednom čase. Vyskratovanie obvodu na ulici Šmeralova a k tomu priľahlé ulice Jánošíkova a Kršáková bolo lokalizované a následne opravené. Najväčšie problémy vznikli  na okruhu na uliciach Pstruhárska a Údernícka. Niekoľko dní sa nedarilo, aj napriek úsiliu zamestnancov, lokalizovať príčiny výpadku. Boli vymenené stmievacie senzory, vykonané dolaďovanie a osadeniu časovacieho zariadenia. Problémy však naďalej pretrvávali. Následne došlo k pretrhnutiu jednej fázy vzdušného vedenia, ktoré pravdepodobne bolo i celkovou príčinou problému. Pretrhnuté vedenie zamestnanci MsBP Handlová s.r.o. opravili,  odstránili stromy a zeleň, ktorá zasahovala do vedenia elektrickej energie. Vetva VO na uliciach Pstruhárska a Údernícka je momentálne v sledovaní.

Efektívne nahlasovanie porúch verejného osvetlenia

Konateľ MsBP Handlová s.r.o. Rudof Vlk a mesto Handlová žiadajú o spoluprácu pri riešení výpadkov VO. Ak sa niekde vo Vašom okolí vyskytne porucha na VO, kontaktujte nás na telefónnych číslach MsBP Handlová s.r.o.: 046/5475 937 – v pracovných dňoch od 06.30 hod do 14.30 hod., alebo na t.č. 0905 723 278 v pracovných dňoch a aj v dňoch pracovného voľna. Ďalšou možnosťou ako nahlasovať poruchy VO je zavolať na t.č. MsP Handlová 046/5475 007, ktorá následne informuje správcu o výpadku VO.

Jana Paulinyová

MsÚ Handlová


 
 

Činnosti zabezpečované Mestským bytovým podnikom Handlová s.r.o.

Náš podnik prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje nasledovné činnosti:

 •     správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 •     maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     montáž a údržba elektrických zariadení, osadzovanie a údržba verejného osvetlenia
 •     odborné skúšky, odborné prehliadky a opravy elektrických zariadení vrátane výťahov
 •     montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
 •     sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 •     sprostredkovanie opráv, údržby a služieb spojených s bývaním
 •     prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní (elektrocentrála veľká, malá)
 •     prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
 •     reklamná a propagačná činnosť
 •     zemné, výkopové a búracie práce pre stavbu a príprava staveniska
 •     maliarske a natieračské práce
 •     osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidla taxislužby
 •     murárstvo
 •     podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov
 •     zváračské práce
 •     klampiarstvo
 •     zámočníctvo
 •     vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 •     montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 •     vedenie účtovníctva
 •     uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •     prenájom nehnuteľností
 •     opilovanie stromov
 •     práce s vysokozdvižnou plošinou
 •     čistenie žúmp fekálnym vozidlom
 •     čistenie kanalizačných prípojok vlastným zariadením
 •     vykonávanie drážkovania pre ukladanie vodičov elektrorozvodov do muriva a betónu pomocou drážkovacej frézy

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky pre ľubovoľného zákazníka na základe objednávky.


 
ÚvodÚvodná stránka