Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním a správou bytu za rok 2016Vytlačiť
 

MsBP Handlová s.r.o.  v uplynulých dňoch ukončil distribúciu "Vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním a správou bytu za rok 2016".

Tento tradičný materiál je podrobený niekoľkonásobnej kontrole, no aj napriek tomu sa môže stať, že sa v ňom vyskytnú chyby. Vo vlastnom záujme si preto uvedené údaje skontrolujte a porovnajte či zodpovedajú skutočnosti. Prípadné reklamácie si môžete uplatniť buď písomne, alebo osobne na prevádzke MsBP Handlová s.r.o. u pani Tonhauserovej.

Ak Vám na vyúčtovaní vznikne nedoplatok, ten je potrebné uhradiť na uvedené účty v spodnej časti vyúčtovania v lehote do 15 dní. Preplatky Vám budú vyplatené na Vaše osobné účty, ktoré je potrebné nahlásiť cez dodané návratky a to len v prípade ak u nás nahlásený účet ešte nemáte, alebo došlo k zmene Vášho účtu. Po uplynutí reklamačnej doby začneme okamžite posielať preplatky na Vami zadané čísla účtov.  V ostatných prípadoch sa budú preplatky vyplácať priebežne v pokladni MsBP Handlová s.r.o., najskôr však až v mesiaci júl - august 2017.

 

Ing. VLK Rudolf

konateľ MsBP Handlová s.r.o.


 
 

Činnosti zabezpečované Mestským bytovým podnikom Handlová s.r.o.

Náš podnik prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje nasledovné činnosti:

 •     správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 •     maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     montáž a údržba elektrických zariadení, osadzovanie a údržba verejného osvetlenia
 •     odborné skúšky, odborné prehliadky a opravy elektrických zariadení vrátane výťahov
 •     montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
 •     sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 •     sprostredkovanie opráv, údržby a služieb spojených s bývaním
 •     prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní (elektrocentrála veľká, malá)
 •     prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
 •     reklamná a propagačná činnosť
 •     zemné, výkopové a búracie práce pre stavbu a príprava staveniska
 •     maliarske a natieračské práce
 •     osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidla taxislužby
 •     murárstvo
 •     podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov
 •     zváračské práce
 •     klampiarstvo
 •     zámočníctvo
 •     vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 •     montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 •     vedenie účtovníctva
 •     uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •     prenájom nehnuteľností
 •     opilovanie stromov
 •     práce s vysokozdvižnou plošinou
 •     čistenie žúmp fekálnym vozidlom
 •     čistenie kanalizačných prípojok vlastným zariadením
 •     vykonávanie drážkovania pre ukladanie vodičov elektrorozvodov do muriva a betónu pomocou drážkovacej frézy

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky pre ľubovoľného zákazníka na základe objednávky.


 


5089705

Úvodná stránka