Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Nové fekálne vozidloVytlačiť
 

MsBP Handlová s.r.o. zakúpil pre potreby obyvateľstva nové fekálne vozidlo na podvozku Iveco so saciou nadstavbou FEKO KOMBI 6 firmy KOBIT. Kombinovaná nadstavba sa skladá so sacej nádrže o objeme 4m3, ktorá je schopná nasávať, prepravovať a vytlačovať splašky. Predná dvojkubíková časť cisterny slúži na prepravu vody, ktorá sa bude využívať pre vysokotlakové zariadenie na čistenie kanalizácie, chodníkov a ciest. 

Fekálne vozidlo je možné prevádzkovať len v teplotách nad 0 st. Celzia. Z uvedeného dôvodu začne jeho prevádzka až na jar 2018.

Cenník služieb nového zariadenia bude zverejnený na našej vebovej stránke.


 
 

Činnosti zabezpečované Mestským bytovým podnikom Handlová s.r.o.

Náš podnik prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje nasledovné činnosti:

 •     zabezpečovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 •     maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     montáž a údržba elektrických zariadení, osadzovanie a údržba verejného osvetlenia
 •     odborné skúšky, odborné prehliadky a opravy elektrických zariadení vrátane výťahov
 •     sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 •     sprostredkovanie opráv, údržby a služieb spojených s bývaním
 •     prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní (elektrocentrála veľká, malá)
 •     prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
 •     reklamná a propagačná činnosť
 •     zemné, výkopové a búracie práce pre stavbu a príprava staveniska
 •     maliarske a natieračské práce
 •     osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidla taxislužby
 •     murárstvo
 •     podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov
 •     zváračské práce
 •     klampiarstvo
 •     zámočníctvo
 •     vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 •     montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 •     vedenie účtovníctva
 •     uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •     prenájom nehnuteľností
 •     opilovanie stromov
 •     práce s vysokozdvižnou plošinou
 •     čistenie žúmp fekálnym vozidlom
 •     čistenie kanalizačných prípojok vlastným zariadením
 •     vykonávanie drážkovania pre ukladanie vodičov elektrorozvodov do muriva a betónu pomocou drážkovacej frézy

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky pre ľubovoľného zákazníka na základe objednávky.


 


4754966

Úvodná stránka