Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Aktuálne - Vitajte na oficiálnej stránke MsBP Handlová s.r.o.

Celozávodná dovolenka

V dňoch 02.05.2014 a 09.05.2014 je na MsBP Handlová s.r.o. celozávodná dovolenka. V prípade potreby Vám budú k dispozicii naši zamestnanci, ktorí zabezpečujú hotovostnú službu. Telefónné čísla si nájd ...

Zverejnené 29.10.2012


 

Výška poplatku za správu bytov

Mestský bytový podnik Handlová s. r. o., oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že v zmysle zmluvy o výkone správy a zverejnenia miery inflácie za rok 2013 Štatistickým úradom SR zvyšuj ...

Zverejnené 27.8.2012


 

Vymáhanie pohľadávok

Oznámenie pre nájomníkov neplatiacich si svoje záväzky za nájom bytových domov
Mesto Handlová v posledných niekoľkých rokoch zodpovedne a vážne pristúpilo k riešeniu problematiky nedostatku ...

Zverejnené 27.8.2012


 

Cena tepla

Mestský bytový podnik Handlová s. r. o., oznamuje vlastníkom bytov, že aktuálnu cenu tepla je možné zistiť tu - cena tepla.

Zverejnené 27.8.2012


 

Investičný zámer odpredaného domu

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., ako vykonávateľ správy voči Vášmu bytovému domu, Vám oznamuje, že v prípade ak sa bytový dom rozhodne pre určitý investičný zámer, ktorý bude chcieť financova ...

Zverejnené 27.8.2012


 

Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody (TV)

Vážený vlastník bytu a nebytového priestoru v dome.
Pripravili sme pre Vás tento informačný leták, v ktorom všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo vašom dome chceme oboznámiť ...

Zverejnené 27.8.2012


 

Činnosti zabezpečované Mestským bytovým podnikom Handlová s.r.o.

Náš podnik prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje nasledovné činnosti:

 •     zabezpečovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 •     maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •     montáž a údržba elektrických zariadení, osadzovanie a údržba verejného osvetlenia
 •     odborné skúšky, odborné prehliadky a opravy elektrických zariadení vrátane výťahov
 •     sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 •     sprostredkovanie opráv, údržby a služieb spojených s bývaním
 •     prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní (elektrocentrála veľká, malá)
 •     prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
 •     reklamná a propagačná činnosť
 •     zemné, výkopové a búracie práce pre stavbu a príprava staveniska
 •     maliarske a natieračské práce
 •     osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidla taxislužby
 •     murárstvo
 •     podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov
 •     zváračské práce
 •     klampiarstvo
 •     zámočníctvo
 •     vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 •     montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 •     vedenie účtovníctva
 •     uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •     prenájom nehnuteľností
 •     opilovanie stromov
 •     práce s vysokozdvižnou plošinou
 •     čistenie žúmp fekálnym vozidlom
 •     čistenie kanalizačných prípojok vlastným zariadením
 •     vykonávanie drážkovania pre ukladanie vodičov elektrorozvodov do muriva a betónu pomocou drážkovacej frézy

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky pre ľubovoľného zákazníka na základe objednávky.


 


484516

Úvodná stránka